Alide Roerink (nl)

Alide Roerink (nl)
Alide Roerink
Alide Roerink (1958)
is co-voorzitter van het mondiale Earth Charter initiatief. Zij studeerde antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Women and Development aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Zij werkte bij diverse organisaties en netwerken op het terrein van internationale samenwerking en wereldburgerschap. Ze coƶrdineerde het deskundigennetwerk Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking en was tot voor kort verbonden aan NCDO. Samen met oud-premier Ruud Lubbers stond zij aan de voet van de denktank Worldconnectors. Alide Roerink faciliteerde diverse maatschappelijke platforms ter voorbereiding van topconferenties van de Verenigde Naties (Armoedetop, Millenniumtop, Duurzaamheidstoppen). Zij organiseerde verschillende beeldbepalende internationale evenementen waarin het Earth Charter centraal stond. Onlangs werkte zij samen met Brigitte van Baren in de organisatie van Wings for Earth Charter.