Willigis Jäger (nl)

Willigis Jäger (nl)
Willigis Jäger
Willigis Jäger (1925)
is benedictijner monnik en zenmeester in de Japanse traditie van de Sanbo Kyodan Society. Zijn inspiratie vindt hij in de christelijke mystiek, het zenboeddhisme en de moderne wetenschap. Vanuit deze bijzondere combinatie wil hij komen tot een ‘integrale spiritualiteit’ die openstaat voor voorwetenschappelijke inzichten, die de afzonderlijke religies overstijgt en aanknopingspunten geeft voor echte vernieuwing, zowel persoonlijk als maatschappelijk. In Duitsland is Willigis Jäger inmiddels een bekendheid vanwege zijn boeken en zijn begeleiding van seminars en meditaties, onder andere voor managers uit het bedrijfsleven. Hij is een mysticus die in deze tijd staat en de verbanden zoekt tussen wetenschap, geloofsbeleving en sociale vraagstukken. In zijn nieuwste boek, Wijsheid uit Oost en West, geeft hij een richting aan die de essentie van alle confessionele instellingen omvat en die tot een transconfessionele ervaring leiden. Meer informatie over Willigis Jäger staat op de site van de Benediktushof.