Huib Klamer (nl)

Huib Klamer  (nl)
Huib Klamer
Huib Klamer (1950)
is deskundige in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; volgt de politieke agenda, informeert en consulteert bedrijven rond MVO-vragen zoals duurzaamheid, ketenmanagement, mensenrechten, transparantie en verslaglegging. Was senior adviseur MVO bij VNO-NCW (Nederlands’ grootste werkgeversorganisatie) van 1985 tot juli 2014; was ook senior adviseur van Global Compact Netherlands (de Nederlandse tak van Global Compact, het grootste MVO-bedrijvennetwerk ter wereld, geliëerd aan de Verenigde Naties). Organiseerde conferenties, workshops en retraites over MVO, leiderschap, ethiek en spiritualiteit, Schreef publicaties, artikelen en boeken zoals Breng spirit in je leven (uitg Meinema) – Breng Spirit in je werk (uitg Meinema) – Perspectief op een participatiemaatschappij; Op weg naar een duurzaam sociaal stelsel (uitg Van Gorcum) – De ene regel is de andere niet, spirituele grootmeesters over werk en leiderschap (uitg Ten Have). Hij is leken-voorganger in de Sint Franciscus Xaverius Kerk te Amersfoort – geeft cursussen (christelijke) meditatie – is secretaris van de Raad van Kerken in Amersfoort – lid van het bestuur van de Stichting Kerk en Wereld – lid van het bestuur Stichting Lions Activiteiten Amersfoort – secretaris van het Heliosfonds (gericht op de promotie van psychosynthese).