Earth Charter Diner – Sowing a culture of Peace connecting partners

Earth Charter Diner – Sowing a culture of Peace connecting partners

Woensdag 29 juni jl. vond op het SBI Landgoed Zonheuvel een Exclusief Earth Charter Diner plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van International Earth Charter Day; de 16e verjaardag van het Earth Charter die jaarlijks wordt gevierd op 29 juni. Vorig jaar is ter gelegenheid van het 15 jarig Earth Charter Jubileum een Earth Charter boom geplant.

De bijeenkomst was erop gericht de interactieve dialoog te activeren en aandacht te vragen voor de Earth Charter principes en daaraan gerelateerde sustainable development goals. Op welke manier willen we omgaan met onze aarde en met elkaar en hoe kunnen we dat bereiken?

Thema’s als inclusieve economische groei en werkgelegenheid, duurzame consumptie en productie van voedsel maar ook de kracht van Afrika kwamen aan bod.

Econoom Professor Johan Witteveen sprak over de gevolgen van de Brexit voor Europa. Hij gaf aan dat de Brexit de EU een kans biedt haar onrealistische doelstelling voor begrotingstekorten van een half procent bbp te herzien en in plaats daarvan terug te keren naar de orginele 3% bbp als gemiddelde. Dat geeft meer ruimte voor landen die het economisch goed doen om te investeren in bijvoorbeeld zorg en onderwijs en het zal ook landen die het economisch minder goed doen helpen. Floris Lambrechtsen van Double Dividend zette daar een ander beeld naast: waarom niet streven naar zo schuldeloos mogelijk en kapitaal inzetten als middel om tot duurzame groei te komen. Over het doel waren ze eensgezind: een economie die rekening houdt met de volgende generaties en niet tot perverse ontwikkelingen leidt.

Joszi Smeets, Directeur Youth Food Movement en Michael Wilde van EOSTA benadrukten beiden het belang van de True Costs of Food. Pas dan kan een eerlijke vergelijking worden gemaakt tussen biologisch boeren en ‘traditioneel boeren’. Er ontstond ook een gesprek over het dilemma om wel of niet in zee te gaan met andere partijen. Zeker wanneer iets succesvol is en andere – vaak traditionele partijen- daar graag een graantje van mee willen pikken. Directe aanleiding voor deze vraag is het nieuwe initiatief van Youth Food Movement om in het parlement aandacht te vragen voor voedselonderwijs in de klas. Noodzakelijk volgens Joszi omdat kinderen geen idee meer hebben waar het vandaan komt en niet eens weten hoe een aardappel er eigenlijk uitziet. Om het bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer zijn 40.000 handtekeningen nodig en dus is YFM een campagne gestart, onder andere met steun van EOSTA. Ook vanuit de niet-biologische hoek is aangeboden samen te werken (bijv. door de brancheorganisatie voor voedsel) maar daar heeft Joszi grote aarzelingen bij. Hoe om te gaan met dergelijke avances en brengen ze je dichter bij je ideaal of juist niet? Het leidde tot levendig debat en de belofte van de genodigden om de petitie te tekenen.

Bas Maassen en Neville Mchina kwamen op voor de kracht van Afrika. Een concreet project in Mali, het Dogonproject helpt vrouwen door middel van training, scholing en micro krediet. Inmiddels zijn al 5000 vrouwen hun eigen bedrijf begonnen en als het aan Bas ligt is dat aantal in 2020 verdubbeld. Neville Mchina wees op indringende wijze op de trauma’s waar inwoners van Afrika mee zitten en het vaak bijbehorende ‘slachtoffergedrag’. Hij is ervan overtuigd dat zíjn – nog jonge – generatie ervoor kan zorgen dat mensen gaan inzien dat de oplossingen van de problemen starten bij de persoon zelf. Vanuit die motivatie heeft hij het initiatief Rise together for Africa opgericht om Afrikaanse studenten in Europa op hun zelfverantwoordelijkheid (leadership) te wijzen en hen hun kracht en talenten te leren ontdekken zodat ze die kunnen inzetten voor hun continent. Hij gaf aan dat de Show Your True Colours in leiderschapsontwikkeling daarbij een belangrijke rol zou kunnen spelen. Ook werd gewezen op het scholingsprogramma vanuit Earth Charter International voor jongeren. Uit de zaal kwamen daarnaast nog vele suggesties om het netwerk voor dit initiatief nog veel groter te maken en ook Bas en Neville praten nog graag door over mogelijke samenwerking.

De avond werd besloten met uitwisseling van contacten en een commitment om de naar voren gebrachte initiatieven verder te ondersteunen.

Een inspirerende bijeenkomst op een bijzondere locatie. Besloten is dan ook om deze inspirerende traditie volgend jaar bij SBI in Doorn voort te zetten.

Met dank aan de sponsors Stichting SBI, Inner Sense en Earth Charter Nederland

Brigitte van Baren