Management Team Quick Scan

Future successful management teams – Soft values for best results

Een Quick Scan van uw (Management) team geeft u binnen een zeer kort tijdsbestek inzicht in de aanwezige kwaliteiten van zowel de individuele leden van het team als van de combinatie van de leden binnen het team gerelateerd aan beoogde doelstellingen.

 • Deze scan wordt uitgevoerd op basis van een bewezen formule die niet alleen de huidige status (de talenten en kwaliteiten) van het team vaststelt, maar ook het ontwikkelpotentieel in kaart brengt, gerelateerd aan beoogde resultaten.
 • Met deze quick scan krijgt u binnen een kort tijdsbestek inzicht in de kwaliteiten van de teamleden en een advies hoe het potentieel van het gehele team verder kan worden geoptimaliseerd.
 • Deze analyse is gebaseerd op het Zenmind Model, de theorie van Carl Gustav Jung en het Show Your True Colours format.

U kunt kiezen voor twee versies

 1. Een Quick Scan open versie
  Deze analyse wordt uitgevoerd door middel van een sessie met de opdrachtgever en interviews met alle teamleden afzonderlijk. Op basis hiervan worden de kwaliteiten in kaart gebracht en gerelateerd aan beoogde teamdoelstellingen / teamresultaten
 2. Een Quick Scan private versie
  Deze analyse vindt plaats op basis van 2 gesprekken met de opdrachtgever zonder persoonlijk contact met de teamleden. Daarin wordt samen met de leidinggevende het ontwikkel potentieel geanalyseerd.

Tijd

 • Bij de open versie met interviewrondes met elk van de teamleden is de tijdsinvestering gebaseerd op een maximale teamgrootte van zes teamleden inclusief scan rapport inclusief bespreking van het rapport met de opdrachtgever – Verwachte tijdsduur is 2 weken
 • Bij de private versie is de tijdsinvestering gebaseerd op een teamgrootte van zes teamleden inclusief scan rapport en bespreking scan met de opdrachtgever- Verwachte tijdsduur is een week.

Kosten

 • Open versie € 4.990,- exclusief BTW
 • Private versie € 2.950,- exclusief BTW

Verwachte resultaten bij de open versie

 • Het eigen besef van de persoonlijke kwaliteiten van de individuele MT-leden
 • Het inzicht in de persoonlijke kwaliteiten in relatie tot de andere MT-leden
 • Het vaststellen van het team-profiel – team potentieel
 • Het vaststellen van de uitdagingen voor dit team als geheel met een aantal richtlijnen ter verbetering van de teameffectiviteit
 • Alles vastgelegd in een overzichtelijke template

Verwachte resultaten quick scan gesloten versie

 • Inzicht bij de opdrachtgever in het potentieel van afzonderlijke teamleden.
 • Inzicht in de kwaliteiten van het Management team als geheel gerelateerd aan beoogde resultaten.