Teamcoaching van good tot great!

Onze teamcoaching richt zich op:

  • Inzicht in de persoonlijke kernkwaliteiten
  • Inzicht in de persoonljike kwaliteiten in relatie tot de ander
  • Inzicht in de werking van de verschillende persoonlijke talenten in een team

Resultaten:

  • Besef van de individuele kwaliteiten
  • Besef van de algemene sterktes en verbeterpunten van het team als geheel
  • Verbetering van de teamsamenwerking
  • Effectiever samenwerken met een merkbaar beter resultaat

Show Your True Colours is een van de instrumenten die voor teamcoaching kan worden ingezet lees meer ……