Show Your True Colours (nl)

Show Your True Colours® is een door Inner Sense ontwikkelde Management Improvement Methode in spelvorm, die sinds 2004 in een groot aantal managementteams met succes wordt toegepast. Inner Sense stelt de methode ter beschikking aan professionals.

Spelvorm

Show Your True Colours® is een methodische benadering in spelvorm die zich richt op het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke kwaliteiten van de afzonderlijke deelnemers en hoe deze kwaliteiten invloed hebben op andere collega’s in teamverband. De deelnemers krijgen hierdoor een helder beeld van hun eigen persoonlijkheid en tevens van de dynamiek tussen de verschillende persoonlijkheden binnen het team.

Doelstellingen van de methodische benadering Show Your True Colours zijn:

  • Inzicht krijgen in de persoonlijke kwaliteiten
  • Inzicht krijgen in de persoonlijke kwaliteiten binnen een team
  • Het verkennen van de werking van verschillende persoonlijke kwaliteiten in een team.

Resultaten voor de deelnemers:

  • Besef van de individuele kwaliteiten.
  • Besef van de algemene sterke persoonlijke eigenschappen.
  • Inzicht in verbeterpunten van teamgenoten.
  • Besef van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team als geheel.
  • Een schets van de persoonlijke kwaliteiten, met drie eigen ontwikkelpunten.
  • Een schets van het team, met drie ontwikkelpunten voor het team als geheel.

Tijdsduur: 4 – 6 uur afhankelijk van de teamgrootte

Lenzen Show Your True Colours gerelateerd aan persoonlijke talenten Earth Charter en sustainable development goals

Nieuw Earth Charter versie Show Your True Colours

Met de Earth Charter gerelateerde vragen geeft Show Your True Colours op praktische wijze inzicht in de toepasbaarheid van de principes van het Handvest van de Aarde.

Show Your True Colours wordt gespeeld aan de hand van praktische werksituatie kaarten die worden gekoppeld aan persoonlijke kwaliteiten. In afzienbare tijd wordt voor alle teamleden duidelijk wat hun individuele kwaliteiten en valkuilen zijn. Door middel van persoonlijke lenzen worden de persoonlijke kwaliteiten aan specifieke principes van het Earth Charter gerelateerd.

Wij gebruiken Show Your True Colours in het derde jaar, waar studenten in multidisciplinaire projectteams samen werken aan projecten voor een betere wereld. Bij de opleiding Global Project and Change Management van Windesheim Honours College besteden we veel aandacht aan persoonlijk leiderschap en duurzame ontwikkeling. Show Your True Colours past daar uitstekend bij. Niet alleen krijgen studenten meer inzicht in hun persoonlijke- en teamkwaliteiten, deze worden ook nog gekoppeld aan passages uit the Earth Charter. Hierdoor krijgen studenten inzicht hoe zij hun kwaliteiten kunnen inzetten voor een duurzame wereld.

Dr Liesbeth Rijsdijk, Director External Relations & International Affairs Windesheim Honours College Zwolle

Met het ShowYourTrue Colours programma hebben we een perfecte tool om studenten bewust te maken van de noodzaak tot anders handelen. De relatie met de SDG’s maakt de implementatie erg goed toepasbaar in het praktisch leerproces van de commercieel ondernemende student.

Rob de With, Avans Hogeschool


Meer informatie kunt u vinden op showyourtruecolours.nl.