Show Your True Colours Methode – Earth Charter-versie

Show Your True Colours Methode – Earth Charter-versie

De “Show Your True Colours” trainingsessie met inbegrip van Earth Charter waarden vond plaats op 8 oktober jl. bij de Avans Business College in Breda. Deze workshop werd tijdens de Avans College Week van de Duurzaamheid georganiseerd in oktober 2015, een week van gebeurtenissen met betrekking tot duurzaamheid.

Deze sessie had een interactief format in spelvorm waarbij deelnemers vanuit verschillende perspectieven naar bepaalde situaties konden kijken. Deze werden aan de principes van het Earth Charter ontleend en gerelateerd aan concrete praktijkvoorbeelden.

how Your True Colours Methode – Earth Charter-versieAan de hand van de uitkomst van specifieke persoonlijke kwaliteiten werden de deelnemers door middel van lenzen naar specifieke artikelen van Earth Charter geleid, waardoor zowel docenten als leerlingen hun persoonlijke volgende stappen in dialoog met elkaar konden definiëren. Persoonlijke inzichten waren onder meer:

  1. De workshop heeft mij meer inzicht gegeven over de maatschappij en milieu en hoe belangrijk je eigen acties zijn”
  2. De sessie heeft mij geleerd meer in verbinding te staan met de mensen, omgeving en de aarde”.
  3. De sessie heeft mij geleerd beter na te denken over de milieuaspecten van alledaagse dingen .”

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het werken met de Show Your True Colours Methode – Earth Charter-versie , kunt u contact opnemen met Brigitte van Baren: bmvanbaren@innersense.nl