De kracht van het vragende principe

De kracht van het vragende principe

Als je je hart

Telkens weer trouw bevraagt

Welke weg te volgen

kun je nooit van het rechte pad afdwalen.

Keizerin Shoken

Als we in leven en werk voor een moeilijke keuze staan, waarbij emoties en gedachten een belangrijke rol spelen. Komen we veelal met een onbestemd krachtenveld in aanraking. Vooral in een groot bedrijf kunnen we niet ontsnappen aan het politieke klimaat van manipulatie en voelen we ons een speelbal. We hebben ons leven niet langer onder controle. Dat kan ons een gevoel van machteloosheid geven. In dergelijke situaties is het moeilijk de juiste weg te vinden.

De vraag rijst of het goed zou zijn ons hart te volgen. Veelal voeren we innerlijke gesprekken met onszelf. De actieve commentator in ons maakt overuren, soms ook ’s nachts, en is volop bezig al denkende een oplossing te vinden voor ons probleem.

In dergelijke situaties is het goed jezelf te kunnen blijven, en innerlijk vragen te stellen zonder een antwoord daarop te verwachten. Door de vraag te stellen en vervolgens te zwijgen, opent zich een creatief veld dat verder strekt dan ons denkende bewustzijn. De vraag zelf brengt een proces op gang dat ons zeker in de juiste richting leidt. Alleen als we ons niet laten dwingen te kiezen en onze onmacht durven te aanschouwen zal een volgende stap vanzelf zichtbaar worden. Er ontstaat zo een nieuwe denkbeeldige opening die ons in staat stelt een moeilijke keuze te overwinnen en de juiste beweging te maken op het juiste moment.


Soms is het nodig om ver weg te gaan – om tot jezelf te komen
Met Zen For Leadership op Bali zijn alle voorwaarden aanwezig om de balans tussen lichaam en geest te herstellen. Dit geldt vooral voor mensen in leidinggevende posities. Workload blijkt voor velen een voortdurende uitdaging. Dit programma richt zich op mensen uit een vergelijkbare professionele omgeving. Meer informatie.