This Moment matters as art of living

This Moment matters as art of living

Elke nieuwe dag
Loop ik slechts één pad
De weg van de kunst
Als pad van schoonheid
En de weg  die Goden gaan.

Tokoshuma Hagoromo

Velen van ons voelen de noodzaak  op vakantie te gaan om tot zichzelf te komen.  We hebben het gevoel voortdurend beschikbaar te moeten zijn per mail of telefoon. Ons ontbreekt de tijd om naar  binnen te keren. Het is nog steeds gebruikelijk dat we binnen een paar uur op verzoeken reageren. We denken continu actief te moeten zijn om de overvloed van  to-do’s te kunnen verwerken. Dus hebben we geen tijd meer om tot onszelf te komen?

In zekere zin, ja. Maar elke dag biedt een kans  voor een nieuwe benadering.  Vanuit de houding dat elk moment telt en kostbaar is. Dit is een kunst waardoor we in staat zijn bewust te zien hoeveel mooie, eenvoudige en kleine dingen ons omringen. We hoeven enkel waar te nemen en te genieten. Dit kan op elk moment gebeuren als we onszelf openstellen voor NU. This Moment matters!