Verken de eenheid in verscheidenheid

Verken de eenheid in verscheidenheid

Maan en wolken zijn gelijk bergen en dalen verschillend

Alles is gezegend. Tienduizend gezegend!

Is dit één of zijn het twee?

(Mumonkan 35)

Ons dagelijks leven ervaren we over het algemeen als zeer individualistisch, alleen wijzelf kennen onze eigen gedachten; gescheiden van anderen. De realiteit is feitelijk heel anders.

Hoewel we allen anders zijn, ademen we op kantoor en daarbuiten dezelfde lucht in. We zijn niet in staat om de lucht van onze collega’s, vrienden of zelfs van vreemden te weigeren. Hoe langer we samen in een ruimte verblijven, des te meer vermengt onze adem zich met elkaar tot één ademveld. Onze gedachten en gevoelens die we als frequenties uitstralen, vormen zo een gezamenlijk denk- en gevoelsveld.

Door onze adem en onze gedachten tot rust te laten komen, zal dit niet enkel een kalmerend effect op onszelf, maar ook op anderen hebben. Wanneer we diep inademen, kunnen we bij het uitademen onze gedachtestroom loslaten en stilte ervaren. Deze stilte werkt door in onze directe omgeving. Één worden met de in- maar ook met de uitademing. Dit gaat vanzelf en zijn twee bewegingen die samen één geheel omvatten. Adem die ons verbindt van binnen naar buiten en met alle levende wezens. Daarom is de vraag: Zijn wij alleen en afgescheiden of zijn we verbonden?