Sprankelende stilte

Sprankelende stilte
€ 15,95
Auteur:
ISBN: 9789056702076

About the Book

Her en der zijn ondernemers op zoek naar andere, meer persoonlijke vormen van leidinggeven. De ontwikkeling van authentiek leiderschap begint met tijd reserveren voor de stilte die toegang geeft tot onze diepere belevingswereld en die van de ander. Zo ontstaat er een leiderschapsvorm die eerder dienend dan sturend is en medewerkers vanuit bezieling begeleidt. Stilte en diepgang resulteren in effectievere werkwijzen, in meer bereiken door minder te doen. Ooit waren het geestelijke en het wereldse leiderschap nauw verweven. Brigitte van Baren legt uit hoe en waarom die twee feitelijk bij elkaar horen. Ze besteedt ruime aandacht aan verstilling, onderlinge afstemming, dilemmahantering, conflicthantering en hun praktische toepasbaarheid in werksituaties. Haar zienswijze wordt aangevuld en in perspectief geplaatst door vijf interviews, waarin Coen Abbenhuis (NCRV), Jan-Willem van den Braak (VNO-NCW), Cees Breederveld (Rode Kruis), Karel Noordzij (NS) en Lizelotte Smits (NCW) vertellen hoe ze in hun leidinggevende positie het innerlijke en het zakelijke met elkaar verbinden.