Lizelotte Smits (nl)

Lizelotte Smits (nl)
Lizelotte Smits
Lizelotte Smits 1954
Lizelotte Smits is bestuurder van een werknemersorganisatie. Ze draagt in die hoedanigheid samen met werkgevers zorg voor arbeidsvoorwaarden en CAO-afspraken. Ze geeft daarnaast lezingen en trainingen over zingeving op het werk en is voorstander om meditatie op het werk te realiseren, om daarmee onder meer de weerbaarheid van werknemers te vergroten. Ze is tevens gecertificeerd MBTI coach en begeleidt vanuit die hoedanigheid ook teams om tot een betere en zinvolle samenwerking te kunnen komen.