Lizzy Doorewaard (nl)

Lizzy Doorewaard (nl)
Lizzy Doorewaard
Lizzy Doorewaard (1962)
studeerde bestuurskunde en behaalde haar Phd Economie aan de VU te Amsterdam. Zij specialiseerde zich in de relatie tussen bedrijfsleven en de overheid rond duurzaam ondernemen. Vervolgens was zij van 1990 tot 2000 partner bij het organisatie-adviesbureau Twynstra Gudde en gespecialiseerd in het effectief uitvoeren van (maatschappelijke) projecten en programma’s. Zij was o.a. projectleider van het eerste Nederlandse milieukeurmerk en coachte/trainde vele project- en programmamanagers. Vanaf 2000 tot 2011 was zij algemeen directeur van SBI, een trainingsorganisatie gespecialiseerd in medezeggenschap en leiderschap, met een eigen conferentiehotel in Doorn. Lizzy bekleedde verschillende bestuursfuncties en was gemeenteraadslid (portefeuille Milieu en Financiën). Op dit moment is zij professioneel non-executive boardmember (beroepscommissaris) en o.a. lid van de RvC/RvT van de landelijke zorgorganisatie ’s Heerenloo, Staatsbosbeheer, de woningcorporatie Ieder1, kennisinstituut MVONederland en de HypotheekVisieCentrale. Tevens is zij voorzitter van de RvC van Bloomville, een Learning and Performance supportorganisatie. Haar focus ligt op duurzaam ondernemen en financiën. Lizzy is getrouwd en heeft twee kinderen.