Celebrating Life!

Celebrating Life!

Het internationale evenement Celebrating Soil! Celebrating Life vond op 26 juni in het Koninklijk Tropen Instituut in Amsterdam plaats en werd georganiseerd door Nature &More en partners. Het Event was erop gericht het belang van een levende bodem te onderstrepen. De bodem vormt het fundament van ons menselijk bestaan, maar wordt ernstig bedreigd. Alleen als we de aarde leren zien als een levend organisme zullen globale duurzame economie toegroeien. ( D.N. Dunlop )