Keuzes maken

Keuzes maken

De hoogste weg is niet moeilijk,

als je gewoon stopt met kiezen.

Is er geen liefde noch haat,

dan is alles open en helder.

(Jin Shin Mei)

Dagelijks nemen we beslissingen zowel op het werk als in het privéleven. Vaak gaat het om kleine dingen, soms ook over de grote vragen van het bestaan. We worden er toe aangezet keuzes te maken. Willen we bijvoorbeeld jaren achtereen op dezelfde manier ons werk te doen; willen we blijven samenwerken met deze collega; hoe om te gaan met conflicten die hieruit voortvloeien? We worden geconfronteerd met allerlei dilemma’s waar keuzes gemaakt moeten worden. En ondanks dat geeft zen aan om geen keuze te maken. Hoe is dit mogelijk?

Zen adviseert het huidige moment aandachtig te ervaren en dillema’s te aanschouwen, zelfs wanneer er sprake is van een conflict. Het vereist moed geen beslissing te nemen en te wachten totdat een beslissing zich als vanzelf aandient. Pas dan zal deze vrij zijn van vooringenomen gevoelens van liefde en haat en zullen de alle dingen open en helder zijn.

Foto: R. Seitz

———————

Volgende training “Zen for Leadership” in Benediktushof van 28.2.-2.3.16.
Zie informatie en inschrijving.