Kijk angst in de ogen en ontdek een nieuwe vrijheid

Kijk angst in de ogen en ontdek een nieuwe vrijheid

Zelfkennis is het begin van wijsheid, die het einde van de angst betekent.

Krishnamurti

Als we angstig zijn, hebben we de neiging ons defensief op te stellen. Dergelijke ontwijkende manoeuvres leiden ons echter van de werkelijkheid. Als we de moed hebben om onze
angst te aanschouwen, kunnen we de vrijheid die achter onze angsten ligt, waarnemen.

Angst is altijd een existentieel gevoel omdat het laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Soms vluchten we om onze angsten op afstand te houden. We trekken ons terug in onszelf in de
hoop dat de angst zal verdwijnen. Of we gaan de strijd aan om ons niet machteloos te voelen. Beide reacties ontwijken echter de werkelijkheid. De Chinese filosofie verzoent
deze paradox in het principe van wu wei, wat zoveel betekent als: handelen zonder te handelen. Laozi legt uit: “De wijze handelt door niet te handelen.” Hiermee geeft hij aan
dat we de stroom van het leven kunnen leren waarnemen en volgen zonder onmiddellijk in te grijpen. Een dergelijk innerlijk proces scherpt onze waarneming.


Soms is het nodig om ver weg te gaan – om tot jezelf te komen
Met Zen For Leadership op Bali zijn alle voorwaarden aanwezig om de balans tussen lichaam en geest te herstellen. Dit geldt vooral voor mensen in leidinggevende posities. Workload blijkt voor velen een voortdurende uitdaging. Dit programma richt zich op mensen uit een vergelijkbare professionele omgeving. Meer informatie.