Kracht van compassie

Kracht van compassie

Ze zijn ook uw kinderen,

Uw medewerkers

Denk aan hen

Als zou het gaan

om uw eigen geliefde kinderen.

Hakuin

Nu we wereldwijd de gevolgen van de opwarming van de aarde zien en veranderingen in het politieke klimaat waarnemen, is het tijd onszelf een aantal wezenlijke vragen te stellen over de wijze waarop we onze samenleving organiseren. Macht en controle lijken niet meer de passende leiderschapskwaliteiten. We leven immers in een individualistisch ingestelde wereld waarin velen onafhankelijk van elkaar handelen. Het leven lijkt een andere koers te varen die zich buiten de gebruikelijke kaders ontwikkelt. Andere vormen van leiderschap gebaseerd op zachte waarden zoals zelfinzicht en empathie kunnen wellicht beter op onverwachte ontwikkelingen inspelen. Dergelijke waarden vinden we terug bij mystici zoals St. Franciscus van Assisi.

Franciscaanse waarden kunnen ons inspireren tot een empatischer vorm van leiderschap waarin we bereid zijn elkaar te helpen. Het moet mogelijk zijn om doeltreffender maatregelen te nemen als we leren vertrouwen op onze intuïtie wanneer subtiele signalen van een naderende verandering door ons buikgevoel worden waargenomen. Leiderschap gebaseerd op zachte waarden zou efficiënt en effectief kunnen zijn omdat het goed voor ons is op de lange termijn, voor onze medewerkers, ons bedrijf, de natuur, het milieu en voor de gemeenschap als geheel.


Meer over compassie en leiderschap leest u in het boek Kracht van Compassie: Franciscaans leiderschap in organisaties.

Op maandag 20 juni geeft vindt er de Masterclass Heart-mindful Leadership plaats op Benediktushof.

Van 10 tot en met 13 maart Inner Sense was aanwezig bij World Global Leadership Forum – Unity in Diversity. Lees verder …