Verbonden door zelfinzicht

Verbonden door zelfinzicht

Hart voor de Aarde Hart voor jezelf

Als we in stilte naar ons hart kijken, begrijpen we ons zelf beter en kunnen onze eigen onvolmaaktheid herkennen. Dit maakt ons milder naar onze collega’s of vrienden, wanneer zij fouten maken. Het maakt ons hart wijd, zodat wij naast onze medemensen staan. Dit zorgt voor warmte en verbondenheid met anderen. De natuurlijke diepte in onszelf leren we in de stilte.

Dan zijn we zijn ook in staat de natuur om ons heen waar te nemen als deel van onszelf. Wanneer we een wandeling door het bos te maken, verbinden we ons met de bomen en dieren om ons heen. De hartgeest in onszelf leidt tot warme gevoelens voor anderen en uiteindelijk naar hart gevoelens voor de aarde. We moeten gewoon ons hart laten smelten. Het is zo eenvoudig het eens te proberen en zo moeilijk tegelijkertijd.

Het hoogste goed is als water,

Goed voor al wat leeft

Het hoogste goed is op de juiste plaats

Zijn hart is groot

Zijn geest is diep

Zijn woord is waarachtig

Zijn bestuur is rechtvaardig

Zijn werk passen

En zijn handelen op het juiste moment…

Tao Te King 8


Op maandag 7 maart geeft Paul de Blot een werkcollege over business spiritualiteit.
Zie Meer informatie.