Wijsheid uit de stilte

Wijsheid uit de stilte

De maan onderricht de wijze man

Door zijn stille verloop langs de hemel

(Clemens Brentano)

Wijsheid, veronderstellen we, is belangrijk in werk en management. Vooral bij moeilijke beslissingen. Door de structuur van ons werk richten we ons echter op kennis en logica. We menen geen tijd te hebben om stil te staan zodat wijsheid zich kan ontvouwen. In wetenschappelijke kringen is algemeen bekend dat echte innovatie en nieuwe inzichten in stilte worden geboren. Stilte wordt als een belangrijk medium beschouwd.

Vernieuwende inzichten komen stilaan naar voren en zijn vergelijkbaar met de maan die stil aan de hemel verschijnt en zich langzaam en stilzwijgend voortbeweegt. In de stille ruimte van ons bestaan komen nieuwe inzichten aan het licht. Zijn we in staat dit ook zelf waar te nemen?

De maan kan ons als voorbeeld dienen. Als we deze met aandacht aanschouwen heeft dit een kalmerende werking. Zo zal door het onderricht van de maan de wijze man de weg naar de stilte vinden. Daar waar nieuwe inzichten worden geboren.

 

———————

Volgende training “Zen for Leadership” in Benediktushof van 28.2.-2.3.16. Zie informatie en inschrijving.