De smaak van zen

De smaak van zen
€ 15,95
Auteur:
ISBN: 9789056701659

About the Book

Dit boek is opnieuw uitgegeven met als titel MEER BEREIKEN MET MINDER DOEN

Veel mensen leiden zo’n druk leven dat ze nauwelijks meer aan rust en ontspanning toekomen. Toch is het mogelijk rust en stilte te vinden midden in de hectiek van het dagelijks bestaan, namelijk door je aandacht anders te richten. In zen staat de aandacht centraal. Als je de geest traint in opmerkzaamheid ontstaat er een open, alerte houding die veel effectiever is dan al je pogingen om zoveel mogelijk werk te verzetten. De stroom van gedachten die het denken aanhoudend belast, zal door beoefening geleidelijk afzwakken en steeds meer ruimte vrij laten voor de wezenlijke dingen. Deze bewuste en aandachtige houding leidt tot meer zeggenschap over het eigen functioneren, tot een vrije en creatieve manier van denken en doen, met een juiste timing.
Brigitte van Baren bespreekt de rol van aandacht en bewustzijn vanuit de opvattingen van C.G. Jung, Ken Wilber en de Nederlandse zenmeester Jef Boeckmans, en vult die aan met eigen ideeen en observaties. Daarnaast worden de raakvlakken en verschillen tussen psychologie en zen verhelderd. Thema’s als tijdmanagement, stress en communicatie worden besproken aan de hand van het woe wei-principe, een ‘handelen door niet-ingrijpen’. Omgaan met emoties en gevoelens of beslissingen nemen, worden gekoppeld aan het lichaamscentrum dat over de vitale krachten waakt en misschien wel meer wijsheid bevatten dan het hoofd.