Meer bereiken met minder doen

Meer bereiken met minder doen
€ 13,50
Auteur:
ISBN: 9789056702519

About the Book

Het huidige bedrijfsleven is veeleisend en vraagt voortdurend om betere prestaties in een korter tijdsbestek. Als gevolg hiervan zal menigeen onder hoge druk staan en te weinig aan rust en ontspanning toekomen. Maar zelfs in een hectisch bestaan kan men innerlijke rust en stilte ervaren door met gerichte aandacht de geest te beteugelen.

Er ontstaat een innerlijke ruimte en vrijheid waarin we de juiste prioriteiten kunnen stellen. Een aandachtige houding levert een creatieve wijze van denken en doen, met een juiste timing. Het toepassen van stilte- en reflectiemomenten leidt tot meer resultaat en minder spanning.

De rol van het bewustzijn wordt hier besproken vanuit opvattingen van C.G. Jung, Ken Wilber en zenmeester Jef Boeckmans, aangevuld met de persoonlijke visie van de auteur. Ook de raakvlakken en verschillen tussen psychologie en zen komen helder ter sprake, naast thema’s als stress, tijdsmanagement en communicatie vanuit het principe van wu-wei, ‘handelen door niet- handelen’. Omgaan met de eigen gevoelswaarden wordt gerelateerd aan het lichaamscentrum dat de vitale krachten bewaakt en soms van meer wijsheid getuigt dan het rationele denken.

Deze uitgave is een bewerkte versie van het eerder verschenen boek De smaak van zen.